DAAM Диацетон акриламид

 • 99% бял или леко жълт кристал DAAM диацетон акриламид

  99% бял или леко жълт кристал DAAM диацетон акриламид

  Dацетон акриламид 

  Диацетон акриламидът има две реактивни групи: N-заместен амид и кетон, които лесно се съполимеризират с друг етилен и мономери. По този начин издърпайте кетонната карбонилна група в полимера, като използвате химичните свойства на кетонната карбонилна група, полимерът може да реагира така като омрежване и присаждане. Използва се за производство на различни лепила, сгъстители, подсилващи агенти за хартия и т.н. Широко се използва в покрития, лепила, ежедневни химикали, помощни вещества за фоточувствителна смола, помощни вещества за текстил, медицина, здравеопазване и други области.

 • 99% DAAM 99% диацетон акриламид 99% CAS 2873-97-4 DAAM диацетон акриламид

  99% DAAM 99% диацетон акриламид 99% CAS 2873-97-4 DAAM диацетон акриламид

  Dацетон акриламид 

  Диацетон акриламидът има две реактивни групи: N-заместен амид и кетон, които лесно се съполимеризират с друг етилен и мономери. По този начин издърпайте кетонната карбонилна група в полимера, като използвате химичните свойства на кетонната карбонилна група, полимерът може да реагира така като омрежване и присаждане. Използва се за производство на различни лепила, сгъстители, подсилващи агенти за хартия и т.н. Широко се използва в покрития, лепила, ежедневни химикали, помощни вещества за фоточувствителна смола, помощни вещества за текстил, медицина, здравеопазване и други области.

 • Бял или леко жълт кристален диацетон акриламид CAS 2873-97-4 диацетон акриламид

  Бял или леко жълт кристален диацетон акриламид CAS 2873-97-4 диацетон акриламид

  Dацетон акриламид 

  Диацетон акриламидът има две реактивни групи: N-заместен амид и кетон, които лесно се съполимеризират с друг етилен и мономери. По този начин издърпайте кетонната карбонилна група в полимера, като използвате химичните свойства на кетонната карбонилна група, полимерът може да реагира така като омрежване и присаждане. Използва се за производство на различни лепила, сгъстители, подсилващи агенти за хартия и т.н. Широко се използва в покрития, лепила, ежедневни химикали, помощни вещества за фоточувствителна смола, помощни вещества за текстил, медицина, здравеопазване и други области.

 • Бял или леко жълт кристал DAAM CAS 2873-97-4 DAAM

  Бял или леко жълт кристал DAAM CAS 2873-97-4 DAAM

  Dацетон акриламид 

  Диацетон акриламидът има две реактивни групи: N-заместен амид и кетон, които лесно се съполимеризират с друг етилен и мономери. По този начин издърпайте кетонната карбонилна група в полимера, като използвате химичните свойства на кетонната карбонилна група, полимерът може да реагира така като омрежване и присаждане. Използва се за производство на различни лепила, сгъстители, подсилващи агенти за хартия, омрежващи агенти и др. Широко се използва в покрития, лепила, ежедневни химикали, втвърдяващи агенти за епоксидна смола, помощни вещества за фоточувствителни смоли, текстилни помощни средства, медицина, здравеопазване и други области.

 • DAAM диацетон акриламид бял или леко жълт люспест кристал DAAM диацетон акриламид

  DAAM диацетон акриламид бял или леко жълт люспест кристал DAAM диацетон акриламид

  Dацетон акриламид 

  Диацетон акриламидът има две реактивни групи: N-заместен амид и кетон, които лесно се съполимеризират с друг етилен и мономери. По този начин издърпайте кетонната карбонилна група в полимера, като използвате химичните свойства на кетонната карбонилна група, полимерът може да реагира така като омрежване и присаждане. Използва се за производство на различни лепила, сгъстители, подсилващи агенти за хартия, омрежващи агенти и др. Широко се използва в покрития, лепила, ежедневни химикали, втвърдяващи агенти за епоксидна смола, помощни вещества за фоточувствителни смоли, текстилни помощни средства, медицина, здравеопазване и други области.